Możliwości terapeutyczne

Terapeuta pracując na systemie czaszkowo-krzyżowym obserwuje za pomocą bardzo lekkiego dotyku nieprawidłowe napięcia tkanki nie tylko w czaszce, kręgosłupie i oponie twardej, ale pośrednio również w całym ciele wykorzystując zjawisko ciągłości tkanki łącznej i sprzężeń zwrotnych w jej systemie napięciowym.

Poprzez ów delikatny dotyk (pacjent nie musi być rozebrany) terapeuta równoważy te nieprawidłowe napięcia zapisane w szkielecie, mięśniach, stawach i powięziach.

Istotą terapii jest założenie, że w każdym nawet najbardziej okaleczonym i obarczonym chorobami organizmie istnieją mechanizmy kompensacyjne (np. hologram zdrowia utrwalony w pulsacji Pierwotnego Oddechu Życia), które można zmobilizować.

Regulacja systemu czaszkowo - krzyżowego jest właśnie impulsem do wyzwolenia tych wewnętrznych sił organizmu dla utrzymania lub powrotu do równowagi.

Stąd możliwość pracy z pacjentem w każdym wieku - od okresu noworodkowego a nawet płodowego aż po wiek podeszły, gdzie kontakt z chorym bywa utrudniony z uwagi na zmiany organiczne mózgu.