Publikacje

Ciało jako sieć
Autor: lek. med. Piotr Godek

Ile waży tęcza?
Autor: lek. med. Piotr Godek

Wprowadzenie do osteopatii
Autor: lek. med. Piotr Godek
Towarzystwo Osteopatów Polskich


Energy Based Osteopathy, EBO - a new look at the art of Osteopathy"
Author: lek. med. Piotr Godek
Society of Polish Osteopaths