Kursy Terapii Czaszkowo-Krzyżowej
organizowane w Warszawie przez Centrum POLARITY

Instruktorzy Polarity/Craniosacral Associates of Montreal upoważnieni do prowadzenia szkolenia w zakresie terapii czaszkowo-krzyżowej (craniosacral therapy), realizujący program autorski opracowany przez dr Andreę Axt:

• dr Andrea Axt – konsultacje związane z warsztatami i szkoleniami

• dr Grażyna Walasek - szkolenia z terapii czaszkowo-krzyżowej, seminaria doszkalające, warsztaty i kursy specjalistyczne dla absolwentów, organizacja egzaminu ceryfikacyjnego dla absolwentów szkolenia TCK

• mgr rehabilitacji Justyna Sadowska - szkolenia z TCK

• Barbara Budyn-Galea - szkolenia z TCK

kontakt:
dr Grażyna Walasek
tel. kom.: +48 503 71 27 22
e-mail: walasekgrazyna@gmail.com

  III Międzynarodowa Konferencja Świadomość Zdrowia "Rytmy i pływy Życia" odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 czerwa 2018 roku.
  www.swiadomosc-zdrowia.pl


 1. Rekrutacja uczestników na szkolenie z terapii czaszkowo-krzyżowej, który rozpocznie się w maju 2018 roku - ostatnie miejsca.

  Terminy zjazdów:

  I moduł
  25-27.05.2018 r. Wprowadzenie do terapii czaszkowo-krzyżowej (I część),
  14-16.09.2018 r. Podstawowe techniki TCK (II część).

  II moduł
  9-11.11. 2018 r. Pływy i pulsacje.

  III moduł
  11-13.01.2019 r. Zaawansowane techniki TCK.

  IV moduł
  5 -7.04.2019 r. Trauma I - Somatoemocjonalne odwijanie, praca z aktywnymi segmentami.

  V moduł
  20-23.06.2019 r. Trauma II - Praca z układem nerwowym, Polyvagal system.

  VI moduł
  20-22.09.2019 r. Praca z układem odpornościowym i organami wewnętrznymi.

  VII moduł
  6 - 8.11.2019 r. Praca TCK z dziećmi z różnymi problemami (ADHD, autyzm, porażenie mózgowe i in.).

  VIII moduł
  2020 r. Embriologia. Praca TCK z kobietą w ciąży i po porodzie. Terapia z noworodkiem i niemowlęciem. Zakończenie szkolenia.

 2. Egzamin certyfikacyjny (pisemny i praktyczny) dla absolwentów szkolenia TCK (wymagane ukończenie szkolenia z programem rozszerzonym po 2013 roku - linie środkowe, ziskrzenia: po 2015 roku - uklad odpornościowy i praca TCK z narządami wewnętrznymi oraz uczestnictwo w dwóch warsztatach dla absolwentów),
  odbędzie się w Warszawie 24-25.11.2018 r.

  Zapoznaj się z warunkami kwalifikacji do postępowania egzaminacyjnego

  Zgłoszenia e-mail: walasekgrazyna@gmail.com

Szkolenie - Terapia czaszkowo-krzyżowa – podejście Biodynamiczne, oparte na pracach Dr Williama Sutherlanda, Franklyna Sillsa, Geda Sumnera.

Program szkolenia jest certyfikowany przez Craniosacral/Polarity Associates of Montreal i AQTN.

1. Kurs wprowadzający do terapii czaszkowo-krzyżowej „Oddech Życia”
(I moduł, 1-sza część)

Termin kursu:25-27 maj 2018
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 100 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

1a. Kurs podstawowy - terapia czaszkowo-krzyżowa „Oddech Życia” Cd.
(I moduł, 2-ga część)

Termin kursu:14-16 wrzesień 2018
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 100 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

2. Pływy i pulsacje
(II moduł)

Linie środkowe, zaiskrzenia, omówienie i zastosowanie terapeutyczne trzech rytmów czaszkowych.

Termin kursu:9-11 listopad 2018
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 100 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

3. Zaawansowane techniki terapii czaszkowo-krzyżowej
(III moduł)

Praca w rytmach średnim i długim.
Staw skroniowo-żuchwowy (TMJ).
Równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki.
Drenowanie zatok żylnych mózgu.
Terapia czaszkowo-krzyżowa w ustach.

Termin kursu:11-13 styczeń 2019
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:zostanie podany później
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

4. Praca z traumą Somatoemocjonalne. Odwijanie i inne techniki pomocne w problemach post-traumatycznych różnego pochodzenia
(IV moduł)

Termin kursu:8-10 czerwiec 2018
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 100 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

5. Praca z traumą wg. koncepcji Petera Levine'a. Równoważenie Układu Nerwowego (Poly-vagal system wg. S.Porges’a)
(V moduł)

Termin kursu:19-21 październik 2018
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 100 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

6. Praca z układem odpornościowym i narządami wewnętrznymi
(VI moduł)

Termin kursu:30 listopad-2 grudzień 2018
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 100 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

7. Terapia czaszkowo-krzyżowa i inne techniki pomocne w pracy z dziećmi
(VII moduł)

Terapia czaszkowo-krzyżowa.
Terapia Polarity.
Masaż metamorficzny.
Dziecięcy masaż motylkowy.

Termin kursu:18-20 styczeń 2019
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 200 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

7a. Warsztat uzupełniający terapię dzieci – terapia piaskowa

Termin kursu:zostanie podany później
Czas trwania:zostanie podany później
Koszt kursu:zostanie podany później
Prowadzi:dr Grażyna Walasek

8. Embriologia, Terapia czaszkowo-krzyżowa: praca z kobietą w ciąży, w okresie połogu i praca z noworodkiem. Podsumowanie szkolenia
(VIII moduł)

Termin kursu:22-24 marzec 2019 (zamiast kwiecień!)
Czas trwania:21 godzin
Koszt kursu:1 200 zł
Prowadzi:dr Grażyna Walasek