Wymagania dla absolwentów wielostopniowego szkolenia z TCK, którzy chcą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego (ustnego - teoretycznego i praktycznego) w 2021 r.

W terminie 5 - 6.06.2021 r. odbędzie się w Katowicach EGZAMIN CERTYFIKACYJNY dla absolwentów szkolenia TCK wg podejścia biodynamicznego.

Warunkiem zakwalifikowania się do postępowania egzaminacyjnego jest:

 1. ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie I-VIII moduły (absolwenci mgr J. Sadowskiej i Barbary Gudyn – Galea moduły I-VII)

 2. 2 lata własnej praktyki terapeutycznej po ukończonym szkoleniu

 3. udział w seminariach doszkalających dla absolwentów szkolenia oraz kursach i warsztatach specjalizacyjnych prowadzonych przez dr Andreę Axt, dr Grażynę Walasek i mgr Justynę Sadowską (przynajmniej w 2 warsztatach)

 4. przesłanie W TERMINIE DO 15.04.2021 roku:

  1. Dwóch opisów procesów terapeutycznych obejmujących przynajmniej 10 sesji (u dziecka i osoby dorosłej), opatrzone własnymi spostrzeżeniami i wnioskami terapeuty oraz zawierające wnioski końcowe dotyczące przeprowadzonego procesu terapeutycznego.

  2. Pisemnej wypowiedzi na temat: Jak/Czy terapia czaszkowo-krzyżowa wpłynęła na moje życie – mój rozwój…

  Opisy proszę przysłać do instruktorów na adresy: walasekgrazyna@gmail.com, justynacranio@gmail.com oraz barbarabudyn@gmail.com

 5. pobranie u certyfikowanych terapeutów (lista na www.craniosacral.pl) 2 sesji terapeutycznych

 6. zakres obowiązującego materiału teoretycznego i praktycznego według programu szkolenia (moduły I-VIII),
 • dla absolwentów, którzy ukończyli szkolenie wcześniej niż w 2014 r. istnieje konieczność uzupełnienia materiału szkoleniowego obejmującego: Linie środkowe, holistyczne przesunięcie, 3 zaiskrzenia, metodę równoważenia układu nerwowego wg K. Ukleja (teoria i praktyka) i materiał modułu - Odporność i praca z narządami wewnętrznymi, który stanowi V moduł szkolenia.

 • uzupełnienie materiału z zakresu anatomii i fizjologii człowieka dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.
 1. Obowiązująca literatura:
 • Michael Kern - Mądrość Ciała. Czaszkowo-krzyżowe podejście do istoty zdrowia. Virgo. Warszawa 2010.

 • Roger Gilchrist – Podstawy Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Ujęcie biodynamiczne. Virgo. Warszawa 2013.

 • Franklyn Sills – FOUNDATIONS in CRANIOSACRAL BIODYNAMICS. Volumes One and Two. North Atlantic Books 2011 and 2012.

 • Ged Sumner, Steve Haines – A practical Guide to Biodynamic Craniosacral Therapy. Cranial Intelligence. Singing Dragon, London and Philadelphia, 2010.

 • Atlas anatomii człowieka.
 1. Koszt egzaminu wynosi 1500,00 zł (związany jest z organizacją, przeprowadzeniem i sprawdzeniem prac egzaminacyjnych przez instruktorów dr. A. Axt, dr G. Walasek, mgr J. Sadowską, B. Budyn-Galea.

 2. Informacje dotyczące uzupełnienia materiału, innych spraw dotyczących postępowania egzaminacyjnego można uzyskać u instruktorów pod w/w adresami e-mail.