PROGRAM KURSU

Pływy, rytmy i pulsacje
Oddech Życia - Duchowe esencje Istoty Ludzkiej

 1. Układ czaszkowo-krzyżowy - podejście biodynamiczne.

 2. Pochodzenie rytmów i pływów.

 3. Rytmy i pływy - ich odbiór w organizmie człowieka.

 4. Ćwiczenie Ray Castellino - ustalenie zrównoważonego stanu odbioru, terapeutycznej Obecności.

 5. Terapia czaszkowo-krzyżowa, praktyka.

  • Włączenie się w trzy pływy: Impuls Pierwotnego Oddychania (IPO), Średni Pływ i Długi Pływ.

  • Linie Środkowe. Odwijanie sierpa mózgu (wg Hugh Milne).

  • Zaiskrzenie Istoty Ludzkiej: zaiskrzenie zapłodnienia, zaiskrzenie serca i zaiskrzenie porodowe.

  • Odwijanie klatki piersiowej (serca i osierdzia).

  • Transmutacja i jej znaczenie w praktyce terapeutycznej.

  • Terapia z zastosowaniem Średniego Pływu i Długiego Pływu.

 6. Omówienie i podsumowanie zajęć.