PROGRAM KURSU

Zaawansowane techniki
terapii czaszkowo-krzyżowej

 1. Dynamika ruchów w obrębie układu czaszkowo-krzyżowego wg Franklina Sillsa.

  • Budowa anatomiczna czaszki (puszka czaszki i twarzoczaszka),

  • Dynamika ruchów kości, płynu mózgowo-rdzeniowego, systemu opony twardej, centralnego układu nerwowego, całego ciała,

  • Dynamika ruchów systemu membranowego opony twardej.

  • Podstawa czaszki – wzorce ruchu,

  • Rola kości klinowej, zaburzenia wzorca ruchu i ich konsekwencje,

  • Praktyka: odtworzenie dynamiki spojenia klinowo-potylicowego,

  • Oczodół i terapia oczu.

 2. Zatoki żylne mózgu. Anatomia i fizjologia.

  • Znaczenie zatok jamistych (fizjologia),

  • Drenowanie zatok żylnych wg F.Sillsa.

 3. Równoważenie kości twarzoczaszki:

  • rozluźnienie: oczodołu, połączenia kość czołowa - kość sitowa, równoważenie kości sitowej, związku kości czołowej z kośćmi szczękowymi i nosowymi.

 4. Równoważenie szlaku wyrażania:

  • Związki kości klinowej z: sitową, lemieszem, kośćmi nosowymi,

  • Podniebienie twarde, kości jarzmowe, język, zęby.

 5. Kość gnykowa, jej miejsce i rola w układzie czaszkowo-krzyżowym.

  • Rola mięśni związanych z kością gnykową i równoważenie odpowiednich grup mięśni,

  • Równoważenie kości gnykowej, mięśni nadgnykowych, podgnykowych, tylnognykowych (praca w ustach).

 6. Kompleks skroniowo-żuchwowy (TMJ).

  • Anatomia i fizjologia,

  • Przyczyny zaburzeń funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego,

  • Uwolnienie i równoważenie (terapia),

  • Ćwiczenia rozluźniające i równoważące.