Beauty Spa Logo

craniosacral

kursy

therapy

RAMOWY PROGRAM KURSU

Vintage Anatomy Illustration Base of Skull

Kurs składa się z 7 modułów

I Moduł

(40 godzin – 4 dni)

TEORIA I PRAKTYKA BIODYNAMICZNEGO MECHANIZMU TERAPII ORAZ ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU CZASZKOWO-KRZYŻOWEGO

1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej - anatomia i fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego.

2. Obecność terapeutyczna, co to jest i jak zbudować

ją w sobie

3. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego.

4. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie.

5. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii.

6. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowo-biodrowych, przejścia lędźwiowo-krzyżowego

7. Rozluźnianie kości czaszki

8. „Ukształtowanie” czaszkowe

9. Podsumowanie postępowania terapeutycznego


Vintage Anatomy Illustration Pelvis

II Moduł

(20 godzin – 3 dni)

PŁYWY I RYTMY

1. Pochodzenie rytmów i pływów

2. Rytmy i pływy w przyrodzie

3. Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe

4. Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływ: długi, średni i impuls pierwotnego oddychania

5. Ćwiczenia praktyczne

6. Linie Środkowe –Kwantowa, Pierwotna i Linia Płynów


iII Moduł

(20 godzin – 3 dni)

ZAAWANSOWANE TECHNIKI TCK

1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości - kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego, budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne

2. Zatoki żylne mózgu - anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa

3. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język, podniebienie twarde, zęby, kości jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej

4. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie


Vintage Anatomy Illustration Bone
Vintage Anatomy Illustration Skull

IV Moduł

(40 godz.- 4 dni)

Różne oblicza układu nerwowego

1. Czym jest trauma i jak z nią pracować

2. Somatoemocjonalne odwijanie i inne techniki pomocne w problemach post-traumatycznych różnego pochodzenia

3. Budowa układu nerwowego

4. Praca z traumą wg. koncepcji Petera Levine'a

5. Równoważenie Układu Nerwowego (Poly-vagal system wg S.Porges'a)

V Moduł

(22 godz.)

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY, LIMFATYCZNY I NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI

1. Układ odpornościowy - anatomia i fizjologia

2. Drenowanie zatok wg Geda Sumnera

3. Równoważenie wzorców długoliniowych (układy z terapii polarity)

4. Zaiskrzenie ośmiu nieśmiertelnych komórek

5. Narządy wewnętrzne - anatomia i fizjologia

6. Praca z poszczególnymi narządami wewnętrznymi (wątroba, nerki, jelita, okrężnica, żołądek, śledziona)

7. Podsumowanie pracy z równoważeniem układów: odpornościowy, limfatyczny, narządy wewnętrzne


Vintage Anatomy Illustration Skull

VII Moduł

(22 godz.-3 dni )

EMBRIOLOGIA. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA:

PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY, W OKRESIE POŁOGU I PRACA Z NOWORODKIEM

1. Embriologia i terapia

2. Kobieta ciężarna i płód

3. Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu

4. Proces porodowy i traumy okołoporodowe

5. Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt

6. Układy terapeutyczne tck i Polarity dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzie

VI Moduł

(22 godz.-3 dni)

ZASADY UZDRAWIANIA. ZASTOSOWANIE TERAPII

CZASZKOWO-KRZYŻOWEJ U DZIECI

1. Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci.

2. Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi.

3. Układy terapeutyczne TCK i Polarity

4. Metamorficzny masaż stóp.

5. Dziecięcy masaż motylkowy.

6. Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja)

7. Specyficzne problemy u dzieci.


Beauty Spa Logo

craniosacral

kursy

therapy